Бібліотека

Бібліотека є важливим структурним підрозділом Маріупольського професійного машинобудівного ліцею. Головне завдання бібліотеки - культурно-просвітницьке та бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

Основні напрямки роботи бібліотеки МПМЛ.

- формування бібліотечного фонду;· організація бібліотечного обслуговування читачів;

- інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу;

- масова робота з популяризації книги;

- організаційно-методична робота;

- розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази.

Бібліотека ліцею функціонує понад 85 років. Приміщення бібліотеки має площу  36 кв. метрів та оснащене сучасними меблями, комп’ютерною технікою, естетично оформлене, затишне. Фонд бібліотеки на паперових  носіях становить - 15520 екземплярів, фонд підручників виділений окремо. Завідує бібліотекою Невальонна Лідія Іванівна, яка має категорію  - провідний бібліотекар, стаж роботи за фахом - 38 років. Лідія Іванівна стала переможцем  обласного  конкурсу та  лауреатом  Всеукраїнського конкурсу «Бібліотекар професійно-технічного закладу».


Бібліотека МПМЛ є методичним центром бібліотек ПТНЗ Маріупольського регіону. В своїй роботі бібліотекар використовує розроблений  творчою групою ліцею  «Комплекс  програмно - апаратного забезпечення  автоматизації діяльності бібліотеки» , що включає: 

-           програму електронного обліку книг;

-           програму «Читачі  та електронний формуляр;

-           облік фонду підручників ( сумарний та інвентарний );

-           електронні картотеки.

Велику увагу Лілія Іванівна приділяє комплектуванню, розміщенню та  оформленню книжкового фонду. Традиційні  книжково – іллюстративні виставки та тематичні полички  співіснують з  експрес – виставками, виставками-діалогами. Це дозволяє не тільки  розкрити фонди, а й розширити  світогляд  читачів. Виставки постійно  поновлюються й охоплюють усі напрямки  виховної роботи та методику  педагогічної  роботи. Це і куточок правових  знань ,який включає  розділи «Праця», «Закон і ми»,«Сімейне право», «Злочин і покарання»,  «Держава і право», «Мій край – моя історія жива» та інші.

Масова робота бібліотеки неможлива без оновлення змісту форм і методів. Вона включає в себе: читацькі конференції, книжкові виставки, бібліографічні огляди, списки рекомендованої літератури, тематичні вечори, гуртки за інтересами, оформлення плакатів, газет. Серед актуальних тем — «Книга — важливий фактор оволодіння професійними знаннями», «Історія Маріуполя», «Краєзнавча література — дієвий засіб патріотичного виховання молоді». Важливим напрямком діяльності бібліотекаря МПМЛ є використання довідково-бібліографічного апарату, в якому містяться матеріали з профілю навчального закладу, перелік професій, які отримують у ліцеї, фахова література зі спеціальних дисциплін. Для педагогів і майстрів виробничого навчання готовяться розробки бесід, вечорів, конференцій: анонси нових надходжень, організація виставок, розроблення позакласних заходів. В читальному залі  для учнів першого курсу щорічно проводиться віртуальна  екскурсія по історичним місцям Маріуполя, під час якої учні проінформовані, де в нашому місці вони зможуть відпочити, зайнятись спортом, культурно провести вільний час. До Всесвітнього дня бібліотек для учнів проводиться презентація новинок української літератури, представлених на Всеукраїнському форумі української книги у м. Львові. Бібліотека ліцею розташована  в приміщенні  учнівського гуртожитку, тому це ще й своєрідний клуб, де  збираються  мешканці гуртожитку. З учнями, які проживають в гуртожитку бібліотекар працює за окремим планом та індивідуальними  планами читання для окремих учнів. Діяльність роботи бібліотеки Невальонна Лідія Іванівна організовує спільно з педагогічним колективом ліцею. План роботи бібліотеки є складовою плану навчально-виховної роботи. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики в галузі освіти і культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму.

 

'