Методична робота

Викладач – основний чинник у формуванні освіти. Від нього, його знань і вмінь залежить якість змін, які чекають освіту. Тому сьогодні викладач не може займатися осторонь тих змін у педагогічній науці, які вдосконалюють навчально – виховний процес. Він повинен змінюватися сам, навчатися сам. Педагог не тільки носій педагогічних знань, умінь, але вміючи активно мислити, творити, діяти, впроваджувати свої наміри в життя та домагатися спланованих досягнень. 

         Своїм головним завданням адміністрація ліцею визначає створення сприятливих умов розвитку особистості педагога, що передбачає:

-         стимулювання діяльності педпрацівників в організації інноваційних процесів у ліцеї;

-         створення умов для професійного самовдосконалення;

-         корегування навантаження педагогічної праці та громадських доручень педпрацівників;

-         забезпечення постійної наукової підтримки освітнього процесу;

-         особистісний підхід в управлінській діяльності;

-         оприлюднення позитивного досвіду та творчих доробків педагогів.

Такі умови сприяють продуктивній діяльності педагога, росту професійної майстерності, підвищенню його кваліфікації. Важливим напрямком розвитку професійної майстерності педагогів, від якості якого залежить удосконалення навчально – виховного процесу, є науково – методична робота. Саме вона має безперервний, систематичний характер, тісно пов'язана з проблемою, над якою працює колектив «Формування професіоналізму шляхом впровадження інноваційних технологій». Вирішенню методичної проблеми в першу чергу сприяє наявність, обладнання методичного кабінету, мета якого не накопичення паперів, а забезпечення професійного зростання педагога. 


 

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.


ЗВІТ про навчально- методичну роботу педпрацівників МПМЛ у 2019 – 2020н.р.


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: 


1. Положення про методичну роботу в ПТНЗ
2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

- підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;
- удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;
- забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;
- впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;
- комп'ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;
- сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;
- особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;
- інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;
- розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;
- напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;
- оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.


На підставі «Положення про методичну роботу ПТНЗ» в МПМЛ постійно працює 5 методичних комісій:

1. МК викладачів гуманітарних дисциплін;

2. МК викладачів природничо-математичних дисциплін;

3. МК професійної підготовки побутового профілю;

4. МК професійної підготовки машинобудівного профілю.


Наказ про створення методичних комісій у ліцеї на 2020-2021н.р.

Наказ про склад атестаційної комісії на 2020-2021 н.р.


Портфоліо методичних комісій:

Методичне об'єднання викладачів природничо-математичного циклу.

https://drive.google.com/file/d/1TLQt3h8sGmFrMcpmjmLk5muRyeub_2d7/view?usp=sharing

Методичне об'єднання викладачів гуманітарного циклу.

https://drive.google.com/file/d/1Zd_9Hn-XgczPwlL1x9lXXgaWheqBQ2ZV/view?usp=sharing

Методичне об'єднання викладачів машинобудівного профілю.

https://drive.google.com/file/d/1ki0QIIIzyMlUJ5Tk-qj4NWWwihkqK7lv/view?usp=sharing

Методичне об'єднання викладачів побутового профілю.

https://drive.google.com/file/d/1ecNg1H_-kp1MJ_r42gVuQekjAQiObDSv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBQTE2U2pkb0FLa2s/view?usp=sharing

 


 

АТЕСТАЦІЯ – НАДІЙНИЙ СТИМУЛ РОЗВИТКУ НОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 


 

Публікації викладача англійської мови Яшкової Ганни Юріївни

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBRzduVnhOZkN0emc/view?usp=sharing

Публікації викладача української мови та літератури Гулакової Світлани Анатоліївни

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBcklGbTZxV01vRk0/view?usp=sharing

Публікації викладача математики та інформатики Кожухар Тамари Омельянівни

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBYWc3VWxnMkdiYmc/view?usp=sharing

Публікації викладачів у 2018-2019 н.р.

https://drive.google.com/file/d/18nxO5mmdAB27o_isjHZCms4gDs3-JZY1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBNUhmUTN5Ykp6dTg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q4kP-LRupLi9lKfdIM-4PquLKbwq6_CP/view?usp=sharing

 

Урок з української літератури Гулакової С.А. «Історія написання і сюжетна основа роману І.Багряного «Тигролови» 

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBN1JCNHZZMC1zMEE/view?usp=sharing

Портфоліо викладача української мови та літератури Гулакової С.А.

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBZWlNRVQ5ejVER0E/view?usp=sharing

Сценарій виховного заходу Гулакової С.А. "Свою Україну любіть"

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBOFdPSm9QZ0h0WGc/view?usp=sharing

Сценарій національного свята Гулакової С.А. «Нема без кореня рослини, а людей без Батьківщини»

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBaFRvWFJkenZvejg/view?usp=sharing

Сценарій ток-шоу Гулакової С.А. «Чому варто бути патріотом» (присвячений пам’яті Т.Г. Шевченку»)

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBSkNxQS1WVGVPa2s/view?usp=sharing

Урок з історії України Циганчук Л.О. "Особливості  культурного  розвитку  України (1991-2016 рр.). Література  і  мистецтво. Євро-бачення  2005 та  2016 років. Народознавство в  сучасній  Україні"

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBR0RmNGduMEtaSDQ/view?usp=sharing

Коспект бінарного (з психологом) уроку Івашиніної Т.І. із світової літератури при вивченні творчості Ф. Кафки 

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBOWtFTnRoQ24xb00/view?usp=sharing

Розробка уроку англійської мови Яшкової Г.Ю. "Subcultures as the way of life (Субкультури як стиль життя)"

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBUWtGelJ0SHJSRTQ/view?usp=sharing

Конспект уроку з математики Кожухар Т.О. «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики»

https://drive.google.com/file/d/1m-XGaqfQztxiQXmEausZG6Vyh51arRDh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1w6lytCt25Ljzid3XnACb7vvGBv66WD-Q/view?usp=sharing

Конспект уроку з математики Кожухар Т.О. "Взаємне розташування прямих у просторі"                            

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBa3VKRk92X2FKWkE/view?usp=sharing

Конспект уроку з фізичної культури Повод Ю.В. "Баскетбол"

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBLXk5U0VzcmFrNFk/view?usp=sharing

Урок виробничого навчання Гуліної Г.З. "Паяння мідних жил проводів" 

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBM1IyTW56eThDNEU/view?usp=sharing

Урок виробничого навчання Попової І.В. «Режими газового зварювання»

https://drive.google.com/file/d/0B7su_No0p_fBYmxCbDVpVUFHR0U/view?usp=sharing

 

 

'