Законодавчі документи

Законодавчі документи України у сфері професійно-технічної освіти

Закон України про освіту http://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти"

Закон України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Закон України "Про професійний розвиток працівників"

Накази Міністерства освіти і науки України

1. Наказ "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"

2. Наказ "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ"  Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу.doc

3. Наказ "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності    Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності(1).doc

4. Наказ "Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти" 

 Положення про методичну роботу в системі професійно.doc

5. Наказ "Про запровадження освітньої програми "Intel(R) Навчання для майбутнього" щодо навчання педагогічний працівників ПТНЗ"  Про запровадження освітньої програми Intel (R) Навчання для майбутнього.DOC

6. Наказ "Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів" штатні нормативи.doc

7. Наказ "Про затвердження Галузевої цільової програми "Підручник для ПТНЗ" 

 Про затвердження Галузевої цільової програми підручник для ПТНЗ.doc

8. Наказ "Про затвердження Плану дій МОН України для реалізації розпорядження КМУ "Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах" План дій на виконання постанови КМУ щодо задовол_потреб ринку праці(1).doc

9. Наказ "Про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг  у сфері професійно-технічної освіти"    Ліцензійні умови надання освітніх послуг(1).doc

10. Наказ "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг" Порядок здійснення контролю за дотрим_ліцензійних умов(1).doc

11. Наказ "Про документи з питань ліцензування"  Про документи для проведення ліцензування.doc

12. Наказ "Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи" Про затвердження Положення про експертну комісію(2).doc

13. Наказ "Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій від 23.08.2006" Про затвердження державних стандартів-2006 р.doc

14. Наказ "Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій від 29.08.2007"  Про затвердження державних стандартів-2007 р_.doc 

15. Наказ "Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних  робітничих професій від 23.04.2008"  Про затвердження державних стандартів-2008(1).doc

16. Наказ "Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій від 28.10.2009"  Наказ МОН про впровадж_ДСПТО з роб_проф-2009 р(1).doc 

17. Наказ "Про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій від 31.01.2011"  Про впровадження ДСПТО-2011р_.doc

18. Наказ "Про розробку державних стандартів професійно-технічної освіти відповідно до компетенцій" нак_ МОН 19_02_2008 розробка стандартів за компетенціями (1).doc

19. Наказ "Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах МОН України" Наказ МОН про обсяги держ_замовлення.doc

20. Наказ "Про затвердження Положення про ДПА учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію.doc

20.1. Наказ "Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту"  Положення про ДКА.doc

21. Наказ "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти" Про затвердження критеріїв оцінювання.doc

22. Наказ "Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти"  Про затвердження Положення про зовнішнє тестування.doc

23. Наказ "Про затвердження Інструкції звільнення від випускних і перевідних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я" 1-Про затвердж_Інструкції звільнення від екзаменів (3).doc

24. Наказ "Про затвердження Положення  про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності" Про затвердження Положенняпро Всеукраїнські олімпіади, конкурси.doc

25. Наказ "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти"

Про затвердження Положення Про Всеукраїнський конкурс(1).doc

26. Наказ "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів загальноосвітніх навчальних закладів"   Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу.doc

27. Наказ "Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності" 2-Про затверд_ Інструкції про переведення та випуск.doc

28. Наказ "Про затвердження Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів ПТНЗ" Інструкції з ведення журналів теор_і виробн_навчання.doc

29. Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"  4-Про затвер Інструкції обчислення зарплати.doc

30. Наказ "Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"  Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів.DOC

31. Наказ "Про затвердження Положення про ВПУ та Центр ПТО" 5-Про затвердження Положення про ВПУ та ЦПТО.doc

32. Наказ "Про затвердження Тимчасового положення про професійний ліцей"  Про затвердження Тимчасового положення про професійний ліцей(1).doc

33. Наказ "Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань" Про затвердження Положення про навчальний центр при установі покарань(2).doc

34. Наказ "Про затвердження Положення про навчальне господарства ПТНЗ, що здійснює підготовку кваліфікований робітників для сільського господарства" Про затвердження Положення про навчальне господарство професійно.doc

35. Наказ "Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами"  Про затвердження Типового договору про навчання.doc

36. Наказ "Про затвердження форм держстатзвітності з питань професійно-технічної освіти та інструкцій щодо їх заповнення"  6-Про затв_форм держстатзвітності(1) (1).doc

37. Наказ "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України"  Типове положення про атестацію педаг_праців_(1).doc

38. Наказ "Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у МОН України"  8-Про затв_ Порядку погодження статутів.doc

39. Наказ "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"  Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників(1).doc

40. Наказ "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів"  Положення про здійснення державного контролю навч_закладів.doc

41. Наказ "Про затвердження Типових правил прийому до ПТНЗ України" 11-Про затв_ Типових правил прийому до ПТНЗ (1).doc

42. Наказ "Про затвердження Положення про золоту і срібну медаль" 14-Про затв_Положення про золоту і срібну медаль.doc

43. Наказ "Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України" 18-Про внес_змін до Положення про психол_службу.doc

44. Наказ "Про затвердження Орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в ПТНЗ МОН України" Про затвердження Орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно (1).doc

45. Наказ "Про затвердження Концепції національного виховання студентської молоді" 

Про затвердження Концепції національного виховання студентської молоді.doc

46. Наказ "Про затвердження Примірного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу" Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети.doc

47. Наказ "Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу" 3-Про затв_Положення про піклувальну раду.doc

48. Наказ "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах  України"  Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання.doc

49. Наказ "Про затвердження Положення  про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України" Про затвердження Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України .doc

50. Наказ "Про затвердження Положення про ІВС "Освіта" та порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" 20-Про затв_Положення про ІВС Освіта.doc

51. Наказ "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" 16-Про видачу і облік документів державного зразка(1).doc

52. Наказ "Про затвердження опису зразків документів про  професійно-технічну освіту" Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту (1).doc

53. Наказ "Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка" Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка.doc

54. Наказ "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток" Порядок замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка.DOC

55. Наказ "Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах" 21-Про затв_ Правил викор_ комп_ програм.doc

56. Наказ "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи МОН" правила внутрішнього трудового розпорядку(1).doc

57. Наказ "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" Зміни до Положення(1).doc

58. Наказ "Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році" Додаток.doc

59. Наказ "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" (новий) типові правила прийому нові (1).docx

60. Наказ "Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2014 році" Наказ МОН №821.doc

61. Наказ "Про затвердження переліку підручників та навчальних посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2014 році" 

62. Наказ "Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"  Наказ МОНУ 1135.doc

63. Наказ "Про затвердження переліку професійно-технічних навчальних закладів для стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного  навчання та викладачів спеціальних предметів ПТНЗ"     Наказ МОН 1199 (2).pdf

Додаток до наказу від 23.10.2014 року №1199 "Перелік професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких може здійснюватись стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ"  НАКАЗ про перелік ПТНЗ додаток-2 (1).doc63.

64. Наказ МОН України від 10.07.2015 №746 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року №419" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за №913/27358 Наказ 746.pdf  

Зміни до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах  ¦Ч¦-TЦ¦-¦¬ ¦+¦- ¦Я¦-¦¬¦-¦¦¦¦¦-¦-TП.pdf

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (зі змінами) ПОЛОЖЕННЯ про огранізацію НВП у ПТНЗ.doc    додаток 1.doc  Додаток 2.doc   Додаток 3.doc

'