Протидія та запобігання корупції


Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому стані розвитку держави. Мета реалізації антикорупційної політики в Україні – створення системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадського суспільства, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції.

Основними умовами успішної протидії корупції є:

  - Антикорупційне законодавство та ефективне його застосування державними органами; політична воля керівництва держави; підтримка антикорупційних заходів держави громадським суспільством. Кожна із цих складових відіграє у справі протидії корупції свою особливу роль. Вихід за межі правових рамок в антикорупційній діяльності – це шлях до службових зловживань та свавілля.

Основоположні засади антикорупційної стратегії:

1. Верховенство права, законність, пріоритет прав людини та громадянина.

2. Спрямованість антикорупційної політики та координація діяльності органів влади з її реалізації.

3. Системний аналіз корупційних ризиків.

4. Проведення антикорупційної експертизи нормативно – правових актів та їх проектів.

5. Поєднання зусиль та забезпечення ефективної взаємодії на центральному та регіональному рівнях між органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики.

6. Впровадження у національне законодавство передового досвіду інших країн світу, а також пропозицій міжнародних організацій з питань антикорупційної політики.

7. Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами влади у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики.

8. Відкритість та інформованість громадськості про здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Громадяни України ( відповідно до Закону України ”Про звернення громадян” ) мають право звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, а також до підпорядкованих установ, що входять до сфери управління Головного управління, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально – економічних, особистих прав і законних інтересів, або скаргою про їх порушення, в т.ч. з питань протидії корупції та фактам прояву хабарництва.  

Основні нормативно – правові акти у сфері запобігання корупції:

 Міжнародні акти


Закони України


Укази Президента України


Постанови Кабінету Міністрів України


Розпорядження Кабінету Міністрів України


Накази міністерств та відомств


Плани


Навчально-методичні посібники


Повідомити про корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією у ліцеї, можете на електронну поштову адресу: mpml4@ukr.net

 

'