Учнівське самоврядування "Асорті"

Самоврядування – це належним чином організована робота, для того, щоб однаково добре жилося всім, хто разом вчиться або працює… Щоб один одного не кривдили, не перешкоджали, не докучали… Щоб допомагали, піклувалися, стежили за порядком і правопорядком…

(Януш Корчак) 

Одним із напрямків виховної діяльності в ліцеї є робота з формування згуртованого колективу учнів як в групі, так і ліцеї в цілому, організації органів самоврядування. Самоврядування в МПМЛ існує декілька років. Воно здійснюється через роботу Ради учнівського самоврядування. Її склад обирається раз на рік на звітно-виборній конференції кожного навчального року. Засідання Ради проходить один раз на місяць та в разі необхідності. Всі засідання протоколюються, а найбільш важливі публікуються.  Радою учнівського самоврядування разом з педагогічним колективом розроблені Положення про Раду, Кодекс честі, права та обов’язки учнів ліцею; визначено та затверджено напрямки роботи. Для оперативного вирішення завдань Ради, проблем життєдіяльності в учнівських групах, розвитку їх функцій створені комісії, які обрані делегатами загальних зборів з кандидатів запропонованих навчальними групами. Керівниками комісій є голова і секретар.

Рада учнівського самоврядування включає такі комітети: 

Комітет з питань спортивної роботи”;

Комітет з питань культурно-масової роботи”;

Комітет з питань інформаційної роботи”;

Комітет з питань організації побуту учнів” (працює при гуртожитку).

 

Вся робота Ради учнівського самоврядування спланована на рік, але учні мають право вносити до плану необхідні корективи.

Самоврядування в ліцеї – це метод організації учнівського колективу, який забезпечує формування товариських взаємовідносин і організаторських здібностей шляхом залучення всіх учнів до участі в управлінні загальноліцейними справами. 


Рада учнівського самоврядування МПМЛ.  

ПОСАДА

ОСОБА

ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ

Президент

Супруненко Марія

Координація і здійснення контролю, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями тощо.

Заступник президента

 

Федосова Анастасія

Допомога президенту в координації і здійсненні контролю, взаємодії з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями тощо.

Глава комітету культури та відпочинку

Шапкіна Валентина

Культурно-масові заходи і розваги, художнє оформлення ліцею, залучення учнів до участі у загальноліцеєвських заходах.

Глава інформаційного комітету

 Качалова Поліна

Випуск тематичних стінгазет, організація конкурсів газет і плакатів, фотовиставок.

Глава комітету здоров’я та спорту

Подпиригора Данило 

Спортивні заходи, пропаганда здорового способу життя.

Глава комітету самоорганізації гуртожитку

Долинський Геннадій

Організація культурно – просвітницької діяльності гуртожитку, створення соціально – побутових умов гуртожитку, умов для навчання і відпочинку учнів.

Положення про учнівське самоврядування

https://drive.google.com/file/d/0B4tfXrCFNaPPREdXNy1SdmZhMmM/view?usp=sharing

Звіт про роботу учнівського самоврядування за 2016-2017 навчальний рік

https://drive.google.com/file/d/16biEPoFxfSuRYmoLIPRbgpSWamQxDPYn/view?usp=sharing

План роботи на 2017-2018 навчальний рік.

https://drive.google.com/file/d/1FIQQT-5uysomYUWkcgtwivJ_LLVycAgC/view?usp=sharing 

Робота учнівського самоврядування у 2017-2018 навчальному році.

https://drive.google.com/file/d/1DhoymvNh17kn7vXi6VwtEX38HmrRmPCA/view?usp=sharing

 '