Спортивна робота

Організація і зміст фізичного виховання в Маріупольському професійному машинобудівному ліцеї регламентується Законами України "Про освіту ”, "Про загальну середню освіту ”, "Про професійно-технічну освіту ”, "Про фізичну культуру і спорт ”, листами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей та учнівської молоді. Фізичне виховання в професійно-технічних навчальних закладах є невід`ємною складовою освіти, воно забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково - обґрунтованих знань про здоров`я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров`я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.                                               

У МПМЛ організаційна діяльність спрямована на вдосконалення фізкультурно-масової, навчально-спортивної роботи, зміцнення здоров’я, формування навичок здорового способу життя, професійної діяльності та складається з:

- обов’язкового компоненту (урок або заняття, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня);

- позаурочного компоненту (заняття у гуртках спортивного спрямування, самостійні заняттям спортом, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах).


У поточному навчальному році працюють спортивні секції з волейболу та баскетболу.

Учні з великим задоволенням  відвідують спортивну залу в позаурочний час, основну масу складають учні пільгового контингенту.

Навчальні заняття проводиться на спортивній базі ліцею, яка налічує:

- спортивна зала;

- тренажерна зала;

- футбольне поле.


Крім занять з фізичного виховання в навчальному закладі діє система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Ця система передбачає ряд заходів, які проводяться з метою пропаганди і широкого використання засобів фізичної культури та спорту з підготовки молодого покоління до праці та захисту Батьківщини, подальшого розвитку учнівського спорту ПТНЗ, запобігання антисоціальних проявів серед учнівської молоді. Фізкультурно-оздоровча робота серед учнів ПТНЗ має на меті створення умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я учнівської молоді. План цієї роботи та календар загальноліцейної  Спартакіади «Спорт протягом життя» розробляють викладачі фізичної культури на рік і затверджується головою методичної комісії —  директором МПМЛ.

Так, протягом року в закладі проводяться спортивно-масові заходи: «Козацькі розваги» до Дня Захисника Вітчизни, змагання до Дня збройних сил України, «День  здоров’я» та ін. В позаурочний час в спортивній залі проводяться змагання з міні-футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, шахів. На ряду загальноліцейної Спартакіади збірні команди беруть участь в міській Спартакіаді серед ПТНЗ, на яких показують свої досягнення. Проводяться товариські зустрічі з ігрових видів спорту між збірними командами шкіл та ліцеїв міста та Маріупольським професійним машинобудівним ліцеєм. 


Маріупольський професійний машинобудівний ліцей успішно виступає в Спартакіаді-2021 та зайняв майже з усіх видів спорту 1 місце.

 

В ліцеї з метою пропаганди здорового способу життя та залучення учнів до занять спортом  оформлені стенди під девізом «Спорт протягом життя», на яких розміщені:

- фотоматеріали спортивних змагань, спортивно – масових заходів;

- спортивні досягнення;

- спортивна інформація;

- положення про Спартакіаду;

- тематичні розділи про види спорту;

- фото кращих спортсменів ліцею.

 

На педагогічних нарадах постійно заслуховуються питання про організацію спортивно-масової роботи в ліцеї, про підготовку спортивних споруд і забезпеченість їх необхідним інвентарем та обладнанням, підведення підсумків спортивних випробувань та участь у щорічних спортивних змаганнях обласної та міської Спартакіади «Спорт протягом життя». 

'