Сторінка соціального педагога

 

                                                                                         

       

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту здобувачів освіти та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА:
- Здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми.
- Бере участь у виховній роботі з питань профілактики появів негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії, дитячої злочинності), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді.
- Проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди з рекомендаціями, консультації, виступи на батьківських зборах, інформаційні пам’ятки);
Є посередником між ліцеєм, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю.
Бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку здобувачів освіти.

ПИТАННЯ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ЗВЕРТАТИСЯ ДО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: 
- Формування гуманних відносин між здобувачами освіти та педагогами.
- Охорона і захист прав та інтересів здобувачів освіти.
- Вивчення особливостей особистості здобувачів освіти, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності.
- Вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів учнівської молоді.
- Попередження конфліктів в учнівських колективах.
- Допомога у професійному самовизначенні.
- Орієнтація молоді на здоровий спосіб життя.
- Профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота зі здобувачами освіти «групи ризику».
- Взаємодія з педагогами, психологами, батьками або піклувальниками для надання допомоги здобувачам освіти.

ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА:
- Прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.
- Консультативнарекомендації здобувачам освіти, батькам, викладачам, класним керівникам, майстрам виробничого навчання  з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій.
- Захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних ситуаціях.
- Профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда ЗСЖ.-
- Соціально-перетворювальнасоціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.
- Організаційнакоординація взаємодії всіх суб’єктів соціального виховання; сприяння  соціально корисній діяльності  дітей та підлітків; формування доброзичливих взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей та дорослих.

Матеріали роботи у 2021-2022 навчальному році.

16 листопада - Міжнародний день толерантності.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми
Життя людини - найвища цінність.
Цінність твого життя - в твоїх руках!
СТОП булінг!
4 дієвих техніки тайм-менеджменту для підлітків.
Поради першокурсникам.Ви можете звернутися по допомогу! (інформація про необхідні служби м. Маріуполя)
Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Про затвердження Правил опіки та піклування.
Законодавча база України про захист прав дітей.
Закон України про охорону дитинства.
Основні правила безпечної роботи в інтернеті. Дистанційне навчання. Безпека в інтернеті.
Що таке домашнє насильство, або насильство у сім'ї?
Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству.
Ні  - насиллю у родині!
Домашнє насильство.
Протидія булінгу.
Обов'язки та відповідальність батьків за виховання дитини.
Твоє здоров'є - в твоїх руках.
Поради батькам з профілактики наркоманії

 

'