Виховна робота

Система виховної роботи у Маріупольському професійному машинобудівному ліцею.

“Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро, справедливість, красу – в цьому суть наших повчань. У цій справі немає дрібниць. Одне ваше слово може зруйнувати в дитини віру у вас як вихователя, збентежити дитячу душу”. 

(В.О.Сухомлинський)

Виховна діяльність МПМЛ спрямована на реалізацію Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”,  «Про охорону дитинства»,  «Про попередження насильства в сім’ї», програми “Основні орієнтири виховання учнів…”, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Програми національного виховання, Програми “Обдаровані діти”, Конвенції з прав дитини, Державної цільової програми "Молодь України".


Метою виховання учнів ліцею є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Проблемою виховної роботи, над якою працює увесь педагогічний колектив МПМЛ – формування розвитої, кваліфікованої, працездатної людини, вихованої на національних традиціях та культурі українського народу, здатної вижити в умовах конкурентної спроможності.

Виховну роботу в ліцеї здiйснюють: директор, заступники директора, викладачi, майстри виробничого навчання, керівник фізичного виховання, практичний психолог, соціальний педагог, бiблiотекар, керiвники секцiй, гуртків, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет.

Основними напрямками виховної роботи Маріупольського професійного машинобудівного ліцею, які щороку враховуються при складанні річного плану виховної роботи є:

– національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання;
– громадянсько-правове виховання;
– екологічне виховання;
– моральне виховання;
– превентивне виховання;
– естетичне виховання;
– трудове виховання;
– фізичне виховання та утвердження здорового способу життя;
– робота з батьками (родинно-сімейне виховання);
– індивідуальна робота з учнями;
– учнівське самоврядування.

Серед виховних напрямів найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання, тому виховні заходи МПМЛ направлені на виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Протягом навчального року проводяться класні виховні години, бесіди на теми: «Символи моєї держави»; «Конституція України – основний закон держави», «Історія української державності», «Традиції та звичаї українського народу», «Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова», «Україна – суверенна демократична держава», «Обрядові свята в Україні», «Партизани другої світової», "Дитинство, опалене війною", «Бабин Яр: пам’ять і безпам’ятство», «Голодомор: погляд через роки»;

Виставки тематичних матеріалів: «Козацькому роду нема переводу», «З нагоди свята Перемоги! Травневий день рахує мирні весни», "З Днем міста!";


тематичні лінійки: «Україна козацька», «Маріуполь – вчора, сьогодні, завтра», «Голод 1932-1933рр.», «Моя єдина Україна», "Ми хочемо у мирі жити", «Я син народу – що вгору йде», «Пам’ять війни – це пам’ять серця»; урок-реквієм «Дзвони Чорнобиля»; 

свята: «Мандрівка в козацькі часи», «Нема без кореня рослини, а людей без Батьківщини», «9 Травня. Миру - бути!»; вечори, присвячені річниці Революції Гідності, Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту, пам’яті героїв Крут; виставки літератури: «День українського козацтва», «День української писемності та мови», «День Соборності України», «Війна великим горем стала..»;

виставка-конкурс технічної творчості та декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»; 

фотоконкурс  «Моя Україна»; конкурс буклетів «Квітуча Україна»; зустрічі  з дітьми війни та ветеранами «Ми вдячні Вам за мирне небо», круглий стіл для учнів, що мешкають у гуртожитку «Україна незалежна» та багато ін.

На виконання листа МОН України №1/9-86 від 25.02.04 «Про посилення уваги до використання символіки у ЗНЗ» та з метою вивчення державної символіки в МПМЛ оформлено окремі стенди із затвердженим текстом Державного Гімну України, Державним Гербом і Прапором, у кабінетах створено куточки із зображенням державної символіки. Державна символіка використовується на всіх урочистих лінійках і загальноліцейських заходах. У бібліотеці представлено добірку матеріалів про Державний Герб, Гімн і Прапор України. На уроках правознавства вивчається Конституція України та Закони України.

Важливим питанням у виховній роботі закладу є профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та формування здорового способу життя. З метою соціально-педагогічної просвіти, проводяться бесіди, лекції на теми: «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості людини», «Наркотики нового покоління», «Здорове існування - норма життя людини»; «Алкогольна залежність як медико - психологічна проблема»; «Наркотики чи життя: альтернативи немає».

 

Багато уваги у ліцеї приділяється правовому вихованню. Був проведений тиждень права, які включав такі заходи: Всеукраїнський урок «Права людини»; виставку інформаційних матеріалів «Подорожі до джерел історії та права»; інтерв’ювання учнів «Необхідність вивчення юридичних документів та використання їх в повсякденному житті»; конкурс правового бюлетеня.

В МПМЛ постійно ведеться робота з профілактики правопорушень серед учнів: засідання ради профілактики, робота з учнями, які перебувають на обліку, робота з батьками, обговорення з учнями статей на правову тематику, залучення співробітників поліції, ССД, МНД  до спільної роботи з ліцеєм та виступи фахівців служб на батьківських зборах.

 

Згідно розкладу у ліцею працюють предметні гуртки, а саме: «Україночка», фізичний гурток «Квант», ВІА «Гармонія», спортивні секції – баскетбол, волейбол, футбол,настільний теніс, шашки, шахи; для учнів, які проживають у гуртожитку працює тренажерна зала.

Для реалізації завдань виховної роботи Маріупольського професійного машинобудівного ліцею педагогічними працівниками застосовуються наступні форми роботи:
– збори учнiвського колективу (загальнi, групи);
– ради профілактики злочинів та правопорушень (загальнi, групи); 
– учнiвськi лекторiї, уроки-екскурсiї, рольовi iгри, диспути, творчi зустрiчi;
– консультацiї: юридичнi, психологiчнi, медичнi тощо;
– години психолога та психологічні тренінги;
– вечори вiдпочинку, дискотеки, лiтературнi зустрiчi, українськi вечорницi, спортивнi iгри, змагання, гуртки, секції тощо;
– огляди художньої самодiяльностi та iншi форми роботи.

 


Навчально-виховна робота МПМЛ – це перш за все живе слово викладача, майстра виробничного навчання, наставника….. Їх живі людські взаємостосунки  із учнями, формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними її особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, які спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного суспільства в Україні.

 

«Вихователь! Яка велична душа потрібна тут... Воістину, щоб створити людину, треба самому бути батьком, або більше, ніж людиною.» (Ж.-Ж. Руссо)

 

'