Виробнича робота

Професійно-практична підготовка у МПМЛ складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:

- уроки виробничого навчання;

- уроки виробничого навчання на виробництві;

- виробнича практика на робочих місцях на виробництві;

- переддипломна (передвипускна) практика на виробництві.

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг тощо. Виробниче навчання в МПМЛ проводиться в навчально-виробничих майстернях  з метою закріплення одержаних первинних навичок та професійних умінь, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, технологією,опанування прогресивних форм організації праці, здобуття необхідних практичних навичок самостійного та якісного виконання робіт.


Матеріально - технічна база ліцею дозволяє проводити професійно -практичну підготовку в 7 навчальних майстернях ліцею:

- токарній;

- фрезерній;

- слюсарній;

- слюсарів з ремонту автомобілів;

- зварювальній;

- в навчальній перукарні;

- майстерні з професії «Кухар, Кондитер»;

- майстерні з професії «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник».

При проведенні уроків виробничого навчання майстрами в/н широко застосовуються новітні, інноваційно–комунікаційні технології навчання: ділові ігри, навчальні дискусії, розв'язання ситуативних виробничих завдань, проведення аналізу виробничих ситуацій, моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, організацію професійно спрямованої дослідницько -пошукової роботи, метод проектів, організацію самостійної роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання тощо.

Виробнича практика учнів МПМЛ проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленого державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Протягом багатьох років надійним партнером МПМЛ по підготовці кваліфікованих робітників було  базове підприємство ПАТ «Азовзагальмаш», але на даний час, у зв,язку з тимчасовими труднощами на базовому підприємстві, МПМЛ уклав довгострокові угоди про співпрацю з іншими підприємствами м.Маріуполя: ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ремонтно-механічний завод", ТОВ "Південний механо-ливарний завод", ТОВ "Магма", ПАТ "СП Укренергочормет", ТОВ "Кью.Еф.Ем.Кейтерінг", ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі», КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та інші.


 

Згідно наказу учні МПМЛ розподіляються по виробничим ділянкам підприємств де виконують роботи безпосередньо на робочих містах та за ними призначаються кваліфіковані наставники з працівників підприємства. Комісією підписуються акти обслідування робочих місць учнів на відповідність вимог охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії. Учні забезпечуються безпечними умовами праці на кожному робочому місці на рівні нормативних вимог, з ними проводяться необхідні інструктажі з охорони праці.

У МПМЛ багато уваги приділяється як професійно - теоретичній і професійно - практичній підготовці, так і розвитку творчої активності у учнів. Вже багато років, як стало доброю традицією проводити в ліцеї виставки технічної творчості учнів. Метою проведення виставок технічної творчості є формування у учнів професійних умінь, наукових знань відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних  характеристик, високої культури праці, професійної самостійності та ініціативності. Кращі роботи демонструються на міських та обласних виставках технічної творчості.

Компетентність майбутніх фахівців все більше спрямовується на самостійну творчу роботу. Триває активний пошук форм, методів і засобів організації навчально-виробничої діяльності, які б сприяли розвитку професійно важливих якостей особистості. Для підвищення якості професійної майстерності в ліцеї проводяться конкурси професійної майстерності серед учнів з усіх професій. За результатами конкурсів надається наказ по ліцею з моральним та матеріальним заохоченням найкращих учнів і майстрів в/н. Ліцей постійно приймає участь в обласних та міських конкурсах професійної майстерності та має досягнення на всіх рівнях.  З метою підвищення ефективності навчання і рівня професійної підготовки учнів, поліпшення їх особистої відповідальності за якість навчання, впроваджена поетапна атестація присвоєння початкових або чергових (наступних) тарифно-кваліфікаційних розрядів з професій. На  високому рівні проводиться державна кваліфікаційна атестація та поетапна  кваліфікаційна атестація учнів, для проведення яких залучаються провідні спеціалісти  підприємств м. Маріуполя. При проведенні кваліфікаційної атестації враховується фактичний рівень знань учнів з предметів загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки, умінь і практичних навичок,  їх відповідність вимогам кваліфікаційних характеристик. Для проведення поетапної кваліфікаційної атестації викладачами спец.дисциплін, майстрами в/н та спеціалістами базових підприємств розробляються пакети комплексно-кваліфікаційних завдань і робіт з урахуванням виробничих умов . За результатами державної кваліфікаційної атестації чи кваліфікаційної атестації учням присвоюється кваліфікація певного рівня.

Навчання в ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».


'