Загальна інформація та документи

 - Статут закладу освіти

 - Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 - Структура та органи управління закладу освіти

 - Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 - Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньої  програмою

 - Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 - Мова освітнього процесу

 - Вакансії

 - Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 - Наявність гуртожитків та вільних місць у них

 - Результати моніторингу якості освіти

 - Річний звіт про діяльність закладу освіти

 - Правила прийому до закладу освіти (1 частина)

 - Правила прийому до закладу освіти (2 частина)

 - Правила прийому до закладу освіти (3 частина)

 - Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 - Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 - Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

'