Публічна інформація та документи

 - Статут закладу освіти

 - Наказ про переоформлення ліцензії

 - Ліцензії на провадження освітньої діяльності

- Свідоцтва про атестацію закладу освіти

- Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

 - Структура та органи управління закладу освіти

 - Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 - Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньої  програмою

 - Навчальні програми із загальноосвітніх предметів

 - Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 - Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 - Мова освітнього процесу

 - Вакансії

 - Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 - Наявність гуртожитків та вільних місць у них

 - Результати моніторингу якості освіти

 - Річний звіт про діяльність закладу освіти

 - Правила прийому до закладу освіти

 - Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 - Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати. Ліцензії.

 - Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 - План заходів, спрямованих на запобігання булінгу

 - Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 - Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 - Заява про булінг

'