Верстатник широкого профілю

Детальніше ▼

Професія "Верстатник широкого профілю"

Верстатник широкого профілю – це професія, яка поєднує кілька верстатних професій.

Станочники

                 У яких сучасних умовах працюють верстатники?

Це просторі світлі корпуси, оснащені згідно сучасних стандартів для виробничих приміщень.

 верстатники

У якому сучасному  спецодягу?

Спецодяг верстатника відповідає всім вимогам охорони праці на виробництві.

 Токарь-2

Характер роботи верстатника широкого профілю

У завдання верстаника входить виготовлення деталі або виробу

за певними кресленнями з урахуванням оптимальної технології

і послідовності виготовлення, особливостей матеріалу і технічних

можливостей верстата.

 Токарь

 Верстатник може вести обробку металу на різних моделях верстатів(токарні , фрезерні та ін.)

Токарь-2 

 Він виконує операції, наказані технологічною документацією, враховуючи

 розміри деталі і необхідні інструменти, вимірювальні прилади, планує порядок

виконання операцій, готує інструменти і матеріал. Після закінчення роботи він

проводить вимірювання: чи відповідає деталь встановленим розмірам.

Сучасні металорізальні верстати

станок


Спеціальність виникла у зв'язку з необхідністю оперативного виготовлення деталей різної складності для ремонту верстатів і механізмів. Верстатник широкого профілю обробляє деталі з металу і інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних і шліфувальних верстатах. Керуючись кресленням деталі, визначає послідовність її виготовлення. Підбирає необхідні для цього інструменти.

     Споріднені професії:

Фрезерувальник.

 Працює на спеціальних фрезерних верстатах, де використовуються фрези  різних типів. Він обробляє горизонтальні, вертикальні, похилі площини. 

Свердлувальник.

Обробляє деталі на свердлувальних верстатах; вони призначені для свердлення, розсвердлювання, розгортання отворів за допомогою свердел, зенкерів, розгорток. Крім того, він проводить розточування циліндрів і шліфування циліндрових поверхонь. 

Шліфувальник.

Обробляє метали, пластмасові та інші конструкційні матеріали різанням за допомогою шліфувальних кругів, сегментів, шкірок.

Необхідні якості:

Висока координація і точність рухів рук. При проведенні контрольно-вимірювальних операцій важливе значення має розвинений окомір, дотик, суглобово-мускульна чутливість. Кваліфікований верстатник повинен знати пристрій, технічні характеристики, кінематичні схеми верстатів і способи управління ними, технологію обробки деталей з їх допомогою. Треба також засвоїти призначення, умови і правила застосування фрез, їх заточування, особливості матеріалів.

Медичні обмеження:

Порушення опорно-рухового апарату (робота пов'язана з пересуванням заготівки на верстаті і одноманітною постійною позою), протипоказано плоскостопість, високі вимоги до зору, серцево-судинної і дихальної систем. Протипоказанням можуть бути захворювання шкірних покривів, порушення слуху (за кольором стружки верстатник може визначити правильність  виконання.

Ринок праці для професії "Верстатник широкого профілю":

 

Військова промисловість

     Машинобудівництво

  

      Цистернобудівництво

 

 

                                                            
     Вагонобудівництво

 

Умови праці верстатника: 

При виробництві деталей здійснюється багато різних операцій,

це залежить від форми і розміру деталі і матеріалу, з якого вона

 виготовлена.

Професія "Верстатник" відноситься до категорії занять з середнім

 фізичним навантаженням. 

'